Okul Öncesi

10 yılı aşkın bir süredir öğrenme çağında olan öğrencilerimizde en temel yaklaşımımız mutlu olmaktır. Eğitim algımız da mutlu olan çocuk öğrenir ve öğrenen çocuk da başarır şeklindedir. Oyunla öğrenen çocuk; özgüveni yüksek, bilgi sahibi, keşfetme peşinde, fikrini ifade eden çocuk olacağından tüm program içeriklerinde hayatın bir ön deneyimi olan oyunu, ön plana almaktayız.

Anne kucağından teslim aldığımız çocuklarımızı 36-48, 48-60, 60-72 ay yaş gruplarına göre anaokulu programına dahil ediyoruz. Gerek fiziksel gerek fiziksel gelişimlerinin beklendik düzeyde olması adına ek olarak branş dersleri yürütülmektedir. İngilizce, satranç, drama, müzik, klasik bale, P for C düşünme eğitimi ve görsel sanatlardan oluşan branş derslerimizde amacımız çocuklarımızın psikomotor ve akademik becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra gözlemlerimiz sonucu ilgi alanlarına göre de bireysel gelişimlerini desteklemektir.

Eğitim programımızın kapsamında var olan alan ve kültür gezileri yapılmaktadır. Alan gezileriyle kamudaki iş kolları tanıtımı yapılırken kültür gezileriyle de tiyatro, opera ve bale gibi farkındalık yaratılmak istenmektedir. Aylık periyotlarda yaptığımız gezilerimiz sayesinde çocuklarımızın geleceğe yönelik yerinden öğrenmeler yaşamasını hedeflemekteyiz.

Okul öncesi öğrencilerimizde önem verdiğimiz konuların başında sağlıklı beslenme gelmektedir. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı şeklinde üç öğün mevcuttur. GSI kontrolünden geçen yemek listemiz aylık periyotta öğrencilerimizin ailelerine eğitim bülteni içerisinde gönderilmektedir.

Servis aracımız genel servis kurallarına bağlı olmakla beraber içerisinde okul personeli olan bir şoför ve bir hostes tarafından hizmet vermektedir. Ebeveynlerinden teslim aldığımız öğrencilerimiz yine ebeveynlerine teslim edilmektedir.

Okul süreleri içerisinde öğrencilerimiz, ebeveynlerinin istekleri ve kendi istekleri gözetilerek giyinmektedir; zorunlu kıyafet uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz hakkında gün içerisinde bilgi alınacak bir iletişim kanalı mevcuttur. Resmi ve dini bayramlar dışında eğitim veren okulumuz 09.00 ve 18.00 saatleri arasında eğitim vermektedir.

Tüm yıla dağılmış bir planlamayla ilgili eğitim fakültelerinin akademisyenleriyle eğitimcilerimizin de yaşam boyu öğrenmelerini sürdürmekteyiz. Bu sayede yaklaşımlarımızı güncel tutmak ve kişisel gelişimlerimize de katkı sunmaktayız.

Yaşam becerilerini olumlu etkilemek istediğimiz çocuklarımızın yorumlamasına ve deneyimlerine yepyeni katkılar sunmak istiyoruz.

Hava şartlarıyla ilgili soru sorulduğunda “Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır.” cevabını alabildiğimiz bir nesil, problem çözme becerisi gelişmiş nesildir.