ÖZEL TURUNCU EĞİTİM KURUMLARI

(İLKOKUL, ORTAOKUL, ANADOLU LİSESİ, FEN LİSESİ)

BURSLULUK ŞARTNAMESİ

SINAVI DÜZENLEYEN OKUL  ÖZEL TURUNCU İLKOKUL-ORTAOKUL-ANADOLU LİSESİ-FEN LİSESİ
SINAVIN KONUSUBURSLULUK SINAVI
SINAVIN AMACISınava Giren ve Başarılı Olan Öğrencilere Eğitim Bursu Verilmesi
SINAVIN TÜRÜ  Sınav
SINAV HEDEF KİTLESİ4,5,6,7,8,9,10 ve 11.sınıflar
        SINAV TAKVİMİ              Sınav: İzmir geneli resmi/özel tüm 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. Sınıflara; 15 Mart 2021 tarihinde Lise 9, 10 ve 11.Sınıflarına devam eden öğrencilere, 16 Mart 2021 tarihinde İlkokul 4.sınıflarına devam eden öğrencilere, 17 Mart 2021 tarihinde Ortaokul 5.sınıflarına devam eden öğrencilere, 18 Mart 2021 tarihinde Ortaokul 6 ve 7.sınıflarına devam eden öğrencilere, 19 Mart 2021 tarihinde Ortaokul 8.sınıflarına devam eden öğrencilere yönelik Yüz Yüze Bursluluk Sınavı yapılacaktır.
  Tarih Kademeler Oturum Saati (Her sınıf seviyesinde tek oturum)   15 Mart 2021 9.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 10.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 11.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 16 Mart 2021 4.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 17 Mart 2021 5.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 18 Mart 2021 6.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 7.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30 19 Mart 2021 8.Sınıf Sınav Başlangıcı: 13:30   Sınav Başvuru Tarihi: Sınav tarihinden iki gün öncesine kadar …………adresinden yapacaklardır. Sonuçların Açıklanma Tarihi: Sınavların yapıldığı tarihten sonraki bir hafta içinde açıklanacaktır.
SINAV YERİ  Özel Turuncu Eğitim Kurumları Kampüsü
      KATILIM ŞARTLARIBu sınava 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İzmir İli genelinde bulunan resmi/özel İlkokulların 4; Ortaokulların5, 6, 7 ve 8; liselerinin 9, 10 ve 11; Sınıflarına devam eden öğrenciler katılabilirler. Her okul dilediği kadar öğrencisini yönlendirebilir. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ve okullar;www.turuncukoleji.k12.tr adresinden ve 0232 856 87 62 – 853 12 18 no’lu telefonlardan başvuru yapabilirler. Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.
              SINAV ŞARTLARI    Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç gereç kullanımına izin verilmeyecektir. Sınava katılacak öğrenciler, internet başvurusu esnasında bilgisayar çıktısı olarak alacakları giriş kartlarını, kimlik kartlarını ve HES kodu çıktılarını yanlarında getirmek zorundadır. Giriş kartı ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.   SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER Dersin Adı 4. Sınıflar 5, 6, 7 ve 8.Sınıflar Türkçe 15 15 Matematik 15 15 Fen Bilimleri 10 10 Sosyal Bilgiler/ İnkılap Tarihi 10 10 Toplam Soru Sayısı 50 50 Sınav Süresi 75 dakika 75 dakika Sınav Başlama Saati 13:30 13:30
                  SINAV ŞARTLARI                        SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER Dersin Adı 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf Sayısal 11.Sınıf Eşit Ağırlık Türk Dili ve Edebiyatı 15 15 20 20 Matematik 15 15 20 20 Fizik 5 5 7 – Kimya 5 5 7 – Biyoloji 5 5 6 – Tarih 5 5 – 7 Coğrafya 5 5 – 7 Felsefe – 5 – 6 Toplam Soru Sayısı 55 60 60 60 Sınav Süresi 75 dakika 75 dakika 75 dakika 75 dakika Sınav Başlama Saati 13:30 13:30 13:30 13:30   Sınav başvuru ve katılım ücretsizdir. Sınava giren öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilemez. Sınav 500 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav yeri Turuncu Eğitim Kurumları kampüsüdür. Sınav İzmir Torbalı’da faaliyette bulunan Turuncu Eğitim Kurumları kampüsünde ve her sınıf seviyesinde tek oturum halinde uygulanacaktır. Okulumuzda yapılacak Bursluluk Sınavlarımızda kullanılacak sınavlarımız ve okulumuz,Covid-19 tedbirleri kapsamında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Klavuzu’na uygun olarak hazırlanacaktır.  
  İLETİŞİM BİLGİLERİ  Adres: İzmir-Aydın Asfaltı Aydın Cad. No:2 Torbalı- İzmir E-Mail: bilgi@turuncukoleji.com Tel: 0232 856 87 62 – 853 12 18    
            SEÇİCİ KURUL  Sınav komisyon tarafından değerlendirilip sonuçları öğrencilere duyurulacaktır. Sınav komisyonunda görevli kişiler aşağıda belirtilmiştir.   Nurser HASDEMİR: Özel Turuncu İlkokulu Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ceyda TORUN KOCABEY: Özel Turuncu Ortaokulu Türkçe Bölüm Başkanı Mehmet DEVECİ: Özel Turuncu Ortaokulu Matematik Bölüm Başkanı Onur SOLHASAN: Özel Turuncu Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Deniz DEMİREL: Özel Turuncu Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Ozan Özgür AKINCI: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Türkçe Bölüm Başkanı Uygar BAYTEKİN: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Matematik Bölüm Başkanı Ali YAŞILAK: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Fizik Bölüm Başkanı Gözde ÖLMEZ: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Kimya Bölüm Başkanı Cansu GÜLER: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Tarih Bölüm Başkanı Eylem ÇELİK ASLAN: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Tarih Bölüm Başkanı Sibel KENT TEMİZEL: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Coğrafya Bölüm Başk. Tuğba YILDIZ: Özel Turuncu Fen ve Anadolu Lisesi Felsefe Bölüm Başkanı  
                                    BURS ŞARTLARIÖğrencilere sınava girdiği okulun kontenjanı dikkate alınarak, eğitim öğretim ücreti üzerinden  %5, %10, %15,  %20, %25, %30, %35, %40, %50, %60, %80 ve %100 oranlarında burs verilecektir. Puan Aralığı Burs Oranı Burslu Alınacak Öğrenci Sayısı 4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 495-500 %100 1 1 1 1 2 490-495 %80 2 1 1 1 2 485-490 %60 2 1 1 1 3 480-485 %50 2 1 1 1 3 470-480 %40 2 2 1 2 5 460-470 %35 3 3 1 3 5 450-460 %30 5 5 1 3 5 420-450 %25 5 5 1 3 5 400-420 %20 5 5 1 3 10 375-400 %15 5 5 1 3 10 350-400 %10 5 5 1 3 20 300-350 %5 5 5 1 3 20   Puan Aralığı Burs Oranı Burslu Alınacak Öğrenci Sayısı 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf 495-500 %100 1 1 1 490-495 %80 2 2 2 485-490 %60 2 2 2 480-485 %50 2 2 2 470-480 %40 3 3 3 460-470 %35 3 3 3 450-460 %30 3 3 3 420-450 %25 5 5 5 400-420 %20 10 10 10 375-400 %15 10 10 10 350-400 %10 20 20 20 300-350 %5 20 20 20 1. Eğitim bursu eğitim ücreti üzerinden yansıtılır. Burs; yemek, servis, kitap ve kıyafeti kapsamaz. 2. Kayıt yaptırmayan ya da silen öğrencinin bursu sona erer. 3. Burs, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.2020-2021 eğitim-öğretim yılını kapsamaz. 4. Burs, kazanılan kademe için geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu devam etmez. 5. Bir üst sınıfa çeşitli nedenlerden ötürü geçemeyen öğrencinin bursu devam etmez. 6. Burslar, öğrencinin başarısına göre ve burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir. Eşit puan alan öğrenciler olursa yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir. 7. Özel Turuncu Eğitim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi) öğrencinin kazandığı burs oranlarında yönetim kurulunca artış yapabilir. 8.Burslu öğrenim görmede, eğitim sırasında, öncesinde ya da sonrasında; öğrenci ya da velisine herhangi bir maddi yükümlülük getirmez. 9. Bursluluk Sınavı uygulama esnasında Müdürlüğünüze sunulan Bursluluk şartnamesinde bir değişiklik yapılmayacaktır.