İlkokul

Çocuklarımızın birey olmak adına ilk adımlarını attığı ilkokul; özgüvenlerinin geliştirdiği, arkadaşlık ilişkilerinin olgunlaştığı, kendi başına kaldığı dönemdir. Bu dönemde çocuklar yaparak ve yaşayarak, gözlemleyerek öğrenmelerin bir parçası olmalıdırlar.

Turuncu İlkokulu’nda çocuklarımız bilime meraklı, sanata duyarlı bir yaklaşımla öğrenim hayatlarına başlar. Sosyal, psikolojik ve akademik anlamda “her çocuk tek ve özeldir” öğrenme biçimleri algı ve dikkatleri birbirinden farklıdır. Bütün öğrencileri ilgi ve becerileri testleri ile değerlendirip onlara özgü programlarla yaklaşım sağlanır.

İlkokul döneminde var olan merakı temel alarak yaklaşım sergilediğimiz öğrencilerimizin özellikle arkadaş ilişkilerini biçimlendirmeleri ve çevrelerine yeni alışkanlıklar yaratarak bakmaları için eğitimin her unsurunu kademeli olarak uygulanır.

Öğrencilerimizin okumaya olan ilgilerini artırmak ve onu daha gelişkin hale getirmek için yaptığımız yazar etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerimizin bu heyecanlarını paylaşmak da önemlidir. Bu amaçla çevre okullarla ve Türkiye’nin herhangi bir coğrafyasından bir kardeş okulla gerek ziyaret ederek gerek online iletişim sağlayarak öğrencilerimizde insani yönümüz olan paylaşmayı temellendiriyoruz.

İlkokul döneminde oluşacak önemli kavramlardan biri de çalışkanlık. Başarmakla çalışmak sıkça karıştırılması birbiriyle ilişkili olasındandır. Çalışmanın ve çalışkanlığın hayat boyu devam eden bir kavram olursa başarmanın da beraberinde geleceği eğitimimizin temel parçalarındandır.

Turuncu İlkokulu öğrencileri gerektiği zaman sözünü söyleyen, sorumluluk alabilen, problemlerini çözmek için harekete geçen ve çevresinin farkında olan bir birey olmak hedefiyle yetiştirilir.