ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

Anaokulumuzda;  okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde müfredat programı doğrultusunda gerekli kavram öğrenmelerinin yanı sıra;  Dikkatini yönlendirebilme, görsel algi, şekil-zemin algısı,  uzaklık-derinlik-boyut algılama, soyut kavramların öğretimi ile ince kas gruplarının gelişimi için bir dizi çalışmalar yapılmaktadır.

Öğretimin yanı sıra ilkokula hazırlıkta bir diğer önemli husus sınıf dinamiği ve grup uyumu içinde okul kurallarının gelişimidir. Öz bakım becerileri, beslenme, tuvalet ihtiyacının giderilmesi gibi birçok kendi başına yapılacak işlerde davranış kazandırılması için gerekli programlara sahibiz.

Geçen sene mezun ettiğimiz öğrencimizin düzenli takibi yapılmaktadır. Farklı illere gidilmiş olmasına rağmen her bir çocuğumuz sınıflarında oldukça başarılı ve uyumlu oldukları gözlenmiştir.

 

5 FARKLI ALANDA BRANŞ DERS UYGULAMASI

            Anaokulumuzda; İngilizce, klasik bale, kil, temel resim, ritim orff, piyano, dersleri branş ders olarak verilmektedir. Her bir branş dersine alanlarında uzman üniversite mezunu eğitmenler girmektedir.

 

KLASİK BALE

Klasik Bale bu yaş grubu çocuklara; kendine güven duygusu kazandırır, benlik algısının gelişmesine olumlu katkı sağlar, grupla birlikte hareket edebilme becerisini geliştirir, dikkatini geliştirir, otokontrol kazandırır, esnek ve sağlıklı bir vücut yapısı oluşturur, yeni alanlarda beceriler kazanma konusunda ilgi ve istek oluşturur. Çocukların eğlenip keyifle katıldıkları klasik bale eğitimini Ukrayna akademi mezunu Kseniya KIZILKAYA Turuncu Eğitim Kurumlarında 5 yıldan beri düzenli olarak vermektedir.

 

ORFF YÖNTEMİYLE MÜZİK

Çocukların eğlenip keyifle katıldıkları derslerden biri de orff yöntemiyle işlenen müzik derslerdir. Turuncu Kültür Sanat Anaokulu’nda müzik dersleri orff yöntemiyle işleniyor. Orff Yaklaşımı öğretmen ve çocuğun birbirlerinden yeni şeyler öğrenmeleri ve öğrendiklerini geliştirerek yeni şeyler yarattıkları bir öğrenme modelidir. Orff, müzik, dil ve hareketin birlikteliğini esas alır bu üç unsurda ortak bulunan ve çıkış noktaları olan şey ise ritimdir. 20’ye aşkın ritim aracıyla işlenen derslerde çocuklar müthiş bir keyif alıyorlar. Her hafta yeni çalgılar tanıyan öğrenciler her geçen gün müziği daha çok tanıyorlar ve seviyorlar.

 

KİL SANATI

36-72 ay dönemi çocukların gelişimlerinin en önemli alanlarından biri de Psiko – Motor becerilerdir. Çocuklarımızın büyük kas ve küçük kas gruplarının gelişimi için anaokulumuz bünyesinde bağımsız bir kil atölyesi yaptık Bağımsız atölyede branş öğretmenimizce yürütülen kil dersleri çok keyfili ve neşeli geçiyor. Bu dersler sayesinde çocuklarımız üç boyutlu nesneler yaparak bir anlamda sanata ilk adımlarını atmış oluyorlar. Kil dersinin bir başka önemli yararından biri de çocukların duygu ve düşüncelerini bir olay ya da nesne üzerinde toplamalarını geliştirerek dikkatlerinin gelişmesini sağlıyor.

 

PİYANO

Dokuz Eylül konservatuar mezunu piyano eğitmeni Nida Karaca tarafından verilen işitsel etkinlikler kapsamında sesli masal, dünya çocuk şarkıları ve klasik müzikle yürüyüş çalışmaları piyano eşliğinde yapılıyor. Eğitimimiz piyanoyu tanıma sesleri duyma, notaları ayırt edebilme parmak yapısının gelişimini sağlamaya yöneliktir. Ayrıca sanat konusunda ayrı ilgisi ve yeteneği olan çocuklarımızla da birebir piyano eğitimi konusunda çalışmalar yapıyoruz.

 

TEMEL RESİM

Ayrı bir branş ders olarak yürütülen temel resim dersi sanata ilgi duyulmasının yanı sıra çizim tekniği ve renk bilgisinin gelişimine yönelik temel kazanımlar kazandırıyor.