Turuncu Eğitim Kurumları olarak genel amacımız; öğrencilerimizin geleceğine yön verirken dünya vatandaşlığı kimliği kazanmış, analitik düşünme becerisi gelişmiş, eleştirel düşünebilme yetisine sahip bireyler yetiştirebilmek. Bu bağlamda öğrenci merkezli anlayışımızla, öğrencinin kendini geliştirebilme, farklı bakış açıları oluşturma, sınavlara en üst düzeyde hazırlanma, iyi bir gelecek alt yapısı kurmayı hedefleyerek sanat, kültür, spor, drama vb. etkinliklere katılma gibi çok yönlü bir gelişim programı gerçekleştiriyoruz.

Ortaöğretimde
Rehberlik
Öğrencilerin ezberlenmiş kalıplardan uzaklaşmasını sağlayan bir öğretim programı ve metotları ışığında temel yaşam becerilerine de yönelmiş bir öğretim gerçekleştirmekteyiz. Bu süreçte hedeflenen, bilginin derinleşmesini sağlayacak zemini hazırlamak ve bu derinleşmenin yapılabilmesi için gerekli zihinsel olgunluğun sağlanmasıdır. Bu süreç, öğrenciyi zorlayıcı, öğrenme sorumluluğunu tamamıyla öğrenciye ait bir hale getiren ve öğrenme motivasyonunu artırıcıdır. Lisede öğrencimize zihinsel olarak yapılandırma sağlanırken aslında hizmet ettiği gizil hedef yükseköğretimdir. Öğrenciler, yükseköğretimde içinde bulunacakları kapasiteye lisede başlayarak hazırlanırlar.

Rehberlik birimi olarak bu eğitim sürecini yakından takip ederek elde edilen verilerden yararlanıp tutarlı öngörülerde bulunarak doğru zamanlarda yapılan uygulamalarla, yani önleyici ve iyileştirici rehberlik anlayışımızla öğrencilerimizin akademik, psikolojik, sosyal ve kişilik gelişimleri için çalışmalar yapmaktayız.

Çalışmalarımızı verimli kılmak adına gerekli olan öğretmen, öğrenci ve veli iş birliği içinde hareket etmekteyiz. Öğrencilerimizin her türlü gelişimi ve başarısı velilerimizle birlikte ortak hedefimizdir. Bu hedefe sağlıklı bir şekilde ulaşmanın en önemli ağı okul ve aile etkileşimidir.

Bireysel
Gelişim
Öğrencilerimiz akademik beceriden önce, iyi insani değerlere sahip birer birey olarak yetiştirilmelidir. Gelişim dönemine uygun metotlar kullanılarak dünya vatandaşlığı kimliğine uygun birtakım becerilere ve niteliklere sahip olarak gelişmeleri için destek sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz geleceklerini planlarken günümüz koşullarını göz önünde bulundurup, atacağı her adımda evrensel düşünüp evrensel kararlar alan bireyler olarak yetiştirilmelidir. Öğrencilerimiz, ideallerini gerçekleştirebilmek ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarını sağlamak üzere geleceğe güvenle bakan ve özgüven sahibi bireyler olmaları yolunda programlarla buluşturulmalıdır. Rehberlik çalışmaları bu ilkeleri göz önünde bulundurarak yıl içerisinde her bir öğrencimizi bu bireysel keşif yolculuğuna çıkarmayı hedeflemektedir.

Sınıf içi rehberlik uygulamalarında genel olarak gelişim döneminin getirdiği değişikliklerle başa çıkma ve doğal karşılayabilme sürecine uygun çalışmalar yapılırken bireysel görüşmelerde ise bu süreçte bireysel farklılıkların etki ettiğini noktalar üzerinde çalışmalar yapılarak yetişkinliğe adım atan bireylerimizi daha doğal süreçlerden geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bununla birlikte bu gelişim ve değişim sadece öğrencilerimiz için değil, velilerimiz içinde geçerli olmalıdır. Anne- Baba okulu kapsamında yürüttüğümüz seminerler ve atölye çalışmaları aile içi gelişime de katkı sağlamak üzere yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bireysel veli görüşmeleri yapılmaktadır. Okul içerisinde kazanılan motivasyonun ve planlamanın ev yaşamında devam ediyor olması eğitim ve öğretim sürecinin verimini ortaya çıkartmaktadır.

Akademik
Gelişim
Her bir öğrencimize özel olarak izlenen bir yol haritası da profesyonel anlamda belirlenir. Başarıya ulaşmak için en önemli gördüğümüz nokta olarak, öğrencinin akademik durumunu doğru ölçme ve analizini yorumlama, onları bilişsel olarak tanımamızı mümkün kılarken bir yandan daha etkili bir yol izlememizi sağlar. Bu süreçte öğrencimiz yalnızca üstüne düşen sorumluluğu yerine getirerek stres ve kaygıdan uzak, hedefine ilerler.

Sınav; belirli bir alanda edinilen bilgi ve becerilerin düzeyini belirlemek için yapılan bir değerlendirme sistemidir. Sınavlar sınırlı alandaki bilgi ve becerinin düzeyini değerlendirir. Ama unutulmamalıdır ki her bir sınav öğrencinin bilgi düzeyini değerlendirir, kişiliğini değil. Sınavların ana amacı; öğrencinin neyi ne kadar öğrenip öğrenemediğinin tespit edilmesidir.

Rehberlik birimi her bir öğretmenimizle işbirlikçi çalışmasıyla yapılan tüm sınavların analizlerini ve gerekli takiplerini yaparak öğrencinin eksik ya da hatalı olduğu yerler belirleyip buna göre sorun giderici önlemler alınmasına katkı sağlar.