İlkokul Yabancı Dil Bölümü
Hedeflerimiz
1. 1. ve 3. sınıf arasında temel bilgi, kavramlar ve kelimeleri öğretmek, bu amaçla “Spelling Bee” gibi yarışmalar düzenlemek,

2. “Dil bir amaç değil, kendimizi ifade etmemizde bir araçtır.” algısını benimsetmek, bu amaçla İngilizce ve Almanca “Quiz Show” gibi yarışmalar ve “Deutsche Brieffreunde” gibi organizasyonlar düzenlemek,

3. Parçadan bütüne yönelik, öğrencinin okuma ve anlama yeteneklerini geliştirecek çalışmalar yapmak,

4. İlkokulun başlangıcından itibaren öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde sosyal ve çevresel gelişim bilinciyle yetişmesini sağlamak,

5. Bireyin düşüncelerine ve kişisel gelişimine odaklı çeşitli okuma, yazma, dinleme ve konuşma etkinlikleri düzenlemek; buna bağlı olarak ilkokul seviyesinin son aşamasında öğrencinin bir sonraki aşamaya hazır olmasını sağlamaktır.

Ortaokul Yabancı Dil Bölümü
Hedeflerimiz
1. İlkokul seviyesinde edinilen kavram ve kelime hazinesini, öğrencilerimizin yaşlarına uygun bir şekilde zenginleştirmek, bu amaçla “Spelling Bee” gibi yarışmalar düzenlemek,

2. Öğrencilerimizin ilerleyen ifade güçlerini karşılayacak dilbilgisine sahip olmalarını ve olabildiğince doğru cümleler kurmalarını sağlamak,

3. Çocuklarımızın farklı bir lisanda iletişim kurmak için ihtiyaç duydukları medeni cesareti onlara verebilmek adına hem okul içinde hem de okullar arası düzenlenen Deutscher Kulturtag, Brieffreunde, INGED (İngilizce Drama Yarışması), Destination Imagination ve DubbingFest gibi organizasyonlara katılmalarını sağlamak,

4. Tek yönlü bir eğitimden ziyade, öğrencilerin yabancı dil eğitimini farklı kültürel, sanatsal ve bilimsel içeriklerle almalarını sağlamak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde sosyal, çevresel ve ekonomik gelişme bilincini geliştirmek,

5. İlkokul seviyesinde edinilen okuma ve yazma becerilerini, lise düzeyine hazır hale getirmek.

Lise Yabancı Dil Bölümü
Hedeflerimiz
1. Öğrencilerimizin ilkokul ve ortaokulda edindikleri kelime hazineleri ve cümle kurma yetilerini aşamalı olarak akademik düzeye yaklaştırmak,

2. Gençlerimizin ifade güçlerini uluslararası yeterliliğe ulaştırmak adına konuşma ve yazma çalışmaları yapmak, bu amaçla Destination Imagination gibi organizasyonlarda yer almak,

3. Sunum becerilerini geliştirmek adına öğrencilerimize MUN (Model Birleşmiş Milletler) gibi küresel organizasyonlara katılma şansı sunmak,

4. Okuma-anlama-ürün üretme yetilerinin uluslararası düzeye ulaşmasını sağlamak adına sınıf içi çalışmalar düzenlemek ve Oxford Big Read gibi organizasyonlarda yer almak,

5. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde gençlerimizin sosyal, çevresel ve ekonomik bilincinin yetişkin sorumluluk düzeyine ulaşmasını sağlamak.