“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.”

                                                                                                                                       LOBACHEVSKİ

Matematik Bölümü
Hedeflerimiz
1. Turunculu öğrencilere, soyutlama becerisine sahip olarak günlük hayattaki problemleri çözmede başvurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizme tekniklerini uygulatmak,

2. Matematik dilini anlayan ve anlamlandıran öğrencilerimizi Matematik Olimpiyatları’nın konu içeriklerini ders içeriklerinde ve yapılan birebir programlarda öğrencilerimize aktarmak,

3. Kanguru Matematik Yarışması ve Tales Matematik Yarışması sınav uygulama merkezi olan okulumuz, diğer yarışmalara da aynı ciddiyetle öğrencilerimizi hazırlayarak matematiğin bir disiplin işi olduğunu öğrencilerimize yaşatmak,

4. Resimde, müzikte ve edebiyatta dahi matematik ve matematiksel düşünme ön planda olduğunu kavratmak,

5. Matematik bölümü olarak yurt dışı eğitim programlarının içeriklerini de bulundurup evrensel bir dil olan matematiğin öğrencilerimiz tarafından konuşulmasını sağlamak,

6. Turunculu öğrencilerin diğer bilim dallarına da yardımcı olacak şekilde matematiği hayati bir fonksiyonları haline getirmek,

7. Bireysel eksiklerin bireysel planlamayla aşılması için etüt çalışmalarında öğrencilerin varsa ön yargılarını sona erdirmektir.