“Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.”

                                                                                                   Mustafa Kemal Atatürk

Müzik Bölümü
Hedeflerimiz
1. Çağımız dünyasında gelişmelere koşut olarak toplumumuza, gençlerimize ve çocuklarımıza daha kaliteli ve daha elit bir müzik eğitimi vermek,

2. Yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, analitik düşünce yapısına sahip, güçlü kurumsal bir alt yapıya ve uygulamaya yönelik sesini çok iyi kullanabilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın öğrenciler yetiştirmek,

3. Başta kendi halk ozanları sanatçıları ve evrensel sanatçıları tanıyan kendi kültürünü ve geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek,

4. Sanat eğitiminin temel kavramlarını vermenin yanı sıra okul çalgı toplulukları ve koro alanında aktif katılımlı eğitim vermek,

5. Bedenini ritim çalgısı gibi kullanma, çoklu zeka ile bütünleşmiş kinestetik müziksel içsel ve sosyal zekayı ORFF eğitimiyle birleştirmektir.

Yaratıcı Drama Bölümü
Hedeflerimiz
1. İnsan genel olarak sonuçları deneyerek görmek ister. Söylemin etkisi bu anlamda daha azdır. Estetik bir algının oluşması için “uygulama” ile yaşatmak,

2. Yaparak öğrenmenin en önemli kısmı sonuçtan ziyade sürecin daha değerli olmasıdır. Bu süreçte kazanılan tecrübeler, yaratıcılığın artırmak ve farklı bakış açıları kazandırmak,

3. Yaratıcı Drama çalışmaları öğrencinin deneyerek keşfetmesini sağlatmak

4. Çocuklar tiyatro oyunundaki rol kişisi ile kurduğu iletişim sayesinde yaşamı kavratmak ve yıl içerisinde katıldığımız festivallerde öğrencilerimiz Türkçe & İngilizce olarak hazırladıkları tiyatro oyunlarını oynayarak sahne tecrübesi kazandırmaktır.

5. Bu bağlamda estetik kaygısı olan ve sanatsever bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Görsel Sanatlar Bölümü
Hedeflerimiz
1. Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde bilgi ve beceri kazandırmanın yanında yeni bilgi ve beceri üretmelerine, yeteneklerini keşfetmelerine, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerine katkı sağlamak,

2. Başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmek için sanat sokağında bu ürünleri sergileme imkanı sunarak sanata ve emeğe bakış açısı geliştirmek,

3. Farklı dönemlerin sanat ve sanatçılarını tanıtmak ve bu eserlerin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini ve insan elinden çıkan her şeyin estetik değer taşıdığını bilmeleri gerektiğini düşündürmek,

4. Öğrencilerimize atölye ortamında uygulama imkânı sağlayarak özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmek için sergi, müze vb. gezilerle yapılacak olan çalışmalara teşvik etmek,

5. İl ve il dışı katılmış oldukları ve başarı göstermiş oldukları yarışmalarla öğrencilerimize özgüven kazandırmaktır.

Beden Eğitimi Bölümü
Hedeflerimiz
1. Öğrencilerimizin sağlığı geliştirici yaşam boyu fiziksel etkinliğe katılması için her bir çocuğa en iyi şansı vermek ve yeteneği, gayreti olan çocuklara spora yönelik başarı için en iyi şansı sağlamak,

2. Fiziksel yeterlilik, antrene edilebilirlik, düşünsel, duygusal ve ahlaki gelişim, sistem uyumu ve bütünlüğü, sürekli gelişim gibi sporun bedene uygulanabilmesini gerektiren temel kavramları öğrencilerimizde yaşamsal hale getirmek,

3. Bedensel yetenek ve yeterliliklerini keşfetmelerini, sağlıklı yaşam ilkelerine uygun bir yaşam sürdürme becerisini kazanmalarını hedeflediğimiz programımız, anaokulundan liseyi tamamlayana kadar dikey olarak yapılandırılmıştır.

4. Turuncu Eğitim Kurumlarında ders dışı uygulamalarımızda basketbol, voleybol, hentbol, futbol, bocce, masa tenisi, jimnastik gibi branşlarda öğrencilerimiz spor kulübü çalışmalarıyla uzun vadede fiziksel ve bilişsel gelişimlerini dikkate alarak onların bu aşamada gereksinimlerinin ve tek tek gelişim aşamalarına odaklanarak her düzeyde ve yaş grubuna yönelik çalışmalar yapmak,

5. Sınıf içi oynadığımız eğitsel oyunlar ile “önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil eğlenmek” sloganı ile çocuklarımıza spor yapmayı yaşam biçimi haline getirmelerini sağlayıp onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, zihinsel-mental dayanıklılığı artırmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, pratik çözüm yolları bulmak, oyun yoluyla zihinlerini dinlendirmek, kazanırken rakibine saygı duyarak kaybettiğinde tebrik etmeyi bilmelerini sağlamak fair play ruhuna göre hareket etmelerini sağlamaktır

Halk Oyunları Bölümü
Hedeflerimiz
1. Öğrencilerimizin sahne deneyimi ve topluluk önünde kendini ifade ederek özgüven kazanmasını sağlamak,

2. Halk oyunları ve dans çalışmalarında çocuklarımız kendi yaratıcılığını da kullanarak özgün çalışmalar yaptırmak,

3. Ülkemizin ve farklı medeniyetlerin geleneklerini bu derslerle öğretmek,

4. Halk dansları ve evrensel dansları öğrenirken öğrencilerimiz toplumumuzun geleneklerini, insan yapılarını ve iklim koşullarını bu derslerde kavratmak,

5. Yıl içerisinde yarışmalar, festivaller ve sahne gösterilerimizle öğrencilerimiz kurallı, disiplinli ve bir ekip olgusu içerisinde kendi karakterlerini, hayal güçlerini ortaya koymalarını teşvik etmektir.