“Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise ruh için de eğitim odur.” 

                                                                                    Thomas Edison

Sınıf Öğretmenliği
Hedeflerimiz
1. İlkokul bölümümüzde, yaparak yaşayarak öğrenmenin merkeze konulduğu, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, eğitim temel alınarak aklın ve bilimin ışığında, özgüvenli, mutlu, eleştirel düşünebilen, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek,

2. Sorgulama temelli konuşma ve yaratıcı yazma çalışmaları yaparak dünya vatandaşı yetiştirmek,

3. Okulumuzda her yıl düzenlenen yazar etkinlikleriyle atölye ve söyleşi çalışmalarıyla kitapları içselleştirip ve kitapların dünyasına inerek hayal güçlerini daha da geliştirmek,

4. Disiplinler arası uygulanan değerler eğitimi ile; öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırma ve öğrencilerimizin millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışmaya, bütünleşmeye katkı sağlamak,

5. Öğrendiklerini geçek hayatta uygulayarak eğitimin kalıcı olma yönünü yaşama biçimi haline getirmek,

6. Her gün kitap okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırarak ileriye yönelik kelime ve bilgi dağarcığını artırmasını sağlayarak farklı bakış açılarıyla durumları yorumlayabilmek

7. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak akademik becerileri kavrayabilmeleri için konuları etkinlikler ve oyunlaştırarak kazandırmak,

8. Hedefimiz; araştıran, sorgulayan, başarılı ve mutlu nesil yetiştirmek,

9. Yeni teknolojilere ve topluma ayak uydurabilen, bilimsel, çağdaş, demokratik ve laik bir bakış açısıyla araştırabilen ve sorgulayabilen öğrenciler yetiştirmek,

10. Hiçbir şartta değişmeyen kitap okuma saatlerimizle; birinci sınıfta itibaren, kitabı yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmektir.