“Türkçem, benim ses bayrağım!”
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Türkçe ve Edebiyat Bölümü
Hedeflerimiz
1. Üretmeyen bir nesil başkasının ürettiğini, onun diliyle tanımlayacağından önce her alanda üretmenin dilimize nasıl bir katkı sağlayacağını benimsetmek,

2. İnsanın iyi düşünebilmesi için dilini iyi kullanması gerekir, dilini iyi kullanan öğrenciler için de okuma ve yazma becerisini atölye çalışmalarıyla geliştirmek,

3. Yazma becerilerini bir disipline sokmak amacıyla kurumsal yarışmaları bir araç olarak gören Turunculu öğrencilere, kendini ifade edebilmenin önemini kavratmak,

4. Günümüz dünyasında en önemli becerilerden birinin iletişim olmasından hareketle öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları kavramları artırmak adına etkinlikler, ders içi oyunlar ve gösteriler yapmalarına zemin hazırlamak,

5. MEB müfredatının yanı sıra uygulanan ilgi çekici metinlerle okuma hevesini artırırken bu metinleri ve öğrencilerimizin kendi okuduğu kitapları diğer okullardaki yaşıtlarıyla paylaşmaları için kitap ve mektup arkadaşlığı çalışmaları yapmak,

6. Öğrencilerimizin hayatın herhangi bir alanında okuduğu bir metni, elindeki bir grafiği, ya da bir görseli anlamlandırmak ve bunu hayatta herhangi bir alanda kullanabilmesini sağlamak,

7. Yazarları, şairleri tanıtarak hem kültür geçmişimizden hem de dünya vatandaşı olma kaygısıyla yaklaştığımız yeni neslin dünya medeniyetlerinin ortak mirası olan eserlerden haberdar olması için projeler geliştirmek,

8. Her gün okulumuzun ilk ders saatinde okuduğumuz kitaplarla öğrencilerimizin okuma kültürünü zenginleştirmek,

9. Yazar etkinlikleriyle beraber öğrencilerimizin hayal dünyalarına renk katan yazarlarımızla tanışma olanağı yaratarak içlerindeki okuma ve yazma isteğini artırmak,

10. Gazete, dergi, ansiklopedi vb. eser örneklerini okulun her alanına yayarak öğrencilerimize yayın dilini tanıtmak başlıca hedeflerimizdir.